Gospodarki krajów arabskich w XXI wieku

Gospodarki krajów arabskich w XXI wieku

Gospodarki krajów arabskich w XXI wieku

Podziękowanie

Na początku mojej pierwszej książki w języku polskim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w przeprowadzeniu tych badań naukowych i wspierali mnie to jest:

Syria moja Ojczyzna, która wysłała mnie do Polski, aby uczyć się języka polskiego i uzyskać tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych. Życzę Syrii pokoju, stabilności, postępu, dobrobytu i zwycięstwa nad terroryzmem.

Polska moja druga Ojczyzna, która mnie przytuliła, prowadziła i uczyła cywilizowanego języka, w której uzyskałem tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych od najważniejszego Uniwersytetu Ekonomii – Szkole Głównej Handlowej (S. G. H.) w Warszawie. Życzę Polsce, postępu i dobrobytu.

Uniwersytet w Damaszku, gdzie miałem zaszczyt nauczać przez ponad czterdzieści lat ekonomii. Jestem dumny z tego, czego nauczyłem się i czego nauczałem moich studentów na Wydziale Ekonomicznym, a moi studenci witali mnie wszędzie tam, gdzie ich spotkałem, w tym tych, którzy zostali Ministrem, Dyrektorem lub Profesorem uniwersyteckim.

Moja skromna chłopska rodzina ze wsi Ghasom, mój dziadek, Abdallah Qattaf al-Kafri, od którego nauczyłem się tego, czego nie nauczyłem się w najważniejszych szkołach i uniwersytetach (uczciwość, patriotyzm i szczerość w pracy), oraz dziękuję mojemu ojcu Muhammad Abdallah al-Kafri, który sponsorował mnie i zapewniał mi materiały do ​​nauki, oraz mojej mamie, która pomimo analfabetyzmu nauczyłem się od niej, że najważniejszą rzeczą w moim życiu jest nauka.

Moja skromna rodzina, moja żona, Rihab Al Hilal, moje córki dr Salam, dr Noor i inżynier Zena oraz mój syn Mohammed, który nadal studiuje na uniwersytecie (stosunki międzynarodowe) na Albert Christine University, moja najlepsza pomoc w badaniach i życiu.

Moja druga rodzina jest w Polsce, profesor Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jego żona Grajina Golan Liberadzka oraz jego dwaj synowie, dr Marcin i dr Kamil podczas moich studiów uniwersyteckich w Warszawie.

Wszystkim im dzięki i wdzięczność…

Podziękowania dla Jego Ekscelencji Minestra i Ambasadora Muhammada Talab Hilal, który który sponsorował mnie w Syrii I w Polsce.

Podziękowania dla Jego Ekscelencji Ambasadora Krzysztofa Balińskiego, który jest biegły w języku arabskim.

Podziękowania dla Pani Marioli Butkiewicz- Ghannoum, za pomoc w korekcie tej książki.

Prof. Dr Moustafa El-Abdallah Alkafry

Gospodarki krajów arabskich w XXI wieku

Contents

Wprowadzenie: 12

Kraje Arabskie.. Gospodarka, cechy, podział polityczny 12 2

1. Kraje Arabskie – środowisko przyrodnicze. 12

2. Kraje arabskie – podział polityczny i zróżnicowanie religijne. 14

3. Kraje Arabskie – ropa naftowa, kierunki rozwoju gospodarczego. 16

Rozdział pierwszy.. 20

Rozwój gospodarczy w krajach arabskich 2013-2016. 20

1 – Główne cechy krajów arabskich: 20

2 – Rozwój Produkt krajowy: 28

Rozdział drugi. 31

Liga Państw Arabskich, LPA, 31

1 – Warunki powołania Ligi Państw Arabskich: 33

2 – Cele Ligi Państw Arabskich: 35

3 – Członkowie Ligi Państw Arabskich: 36

4 – Organy Ligi Państw Arabskich: 38

Rada Ligi Państw Arabskich: 39

Rada Gospodarcza: (istniejąca od 1959 roku). 39

Rada Wspólnej Obrony: 39

Sekretariat Generalny: 40

5 – Działalność Ligi Państw Arabskich: 41

Rozdział trzeci. 59

Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową Organization of Arab Petroleum Exporting Countries. 59

Historia organizacji OAPEC.. 61

Struktura organizacji OAPEC: 61

I – RADA Ministrów.. 61

II – BIURO WYKONAWCZE.. 63

III – SEKRETARIAT OGÓLNY.. 63

IV – RADA SĄDOWA.. 64

Kraje członkowskie organizacji OAPEC: 65

Wpływ OPEC na cenę ropy naftowej: 67

Rozdział czwarty.. 72

Arabska Republika Egiptu.. 72

Informacje geograficzne Egiptu: 73

Ludność Egiptu: 74

Język urzędowy Egiptu: 75

Warunki klimatyczne Egiptu: 75

Infrastruktura transportowa Egiptu: 76

Gospodarka Egiptu: 76

Rolnictwo Egiptu: 79

Przemysł Egiptu: 81

Turystyka Egiptu: 82

Waluta Egiptu: 84

Relacje gospodarcze Egiptu z UE: 84

Rozdział piąty..

Zjednoczone Emiraty Arabskie.. 87

Podział administracyjny Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 89

Ludność Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 90

Infrastruktura transportowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 90

Gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 91

Przemysł Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 93

Rolnictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 93

Transport i łączność Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 94

Turystyka Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 95

Handel zagraniczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 95

Waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 95

Relacje gospodarcze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z UE: 96

Rozdział szósty.. 97

Syryjska Republika Arabska.. 97

Ludność Syrii: 98

Informacje geograficzne Syrii: 98

Podział administracyjny Syrii: 99

Warunki klimatyczne Syrii: 100

Infrastruktura transportowa Syrii: 100

Gospodarka Syrii: 101

Rolnictwo Syrii: 102

Przemysł Syrii: 102

Waluta Syrii: 103

Relacje gospodarcze Syrii z UE: 105

Rozdział siódmy.. 107

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna.. 107

Informacje geograficzne Algierii: 108

Warunki klimatyczne Algierii: 109

Infrastruktura transportowa Algierii: 109

Ludność Algierii: 110

Gospodarka Algierii : 111

Rolnictwo Algierii: 113

Przemysł Algierii: 113

Waluta Algierii: 113

Ustrój polityczny Algierii: 114

Relacje gospodarcze Algierii z UE: 116

Rozdział Osmy.. 117

Królestwo Arabii Saudyjskiej. 117

Ludność Arabii Saudyjskiej: 118

Podział administracyjny Arabii Saudyjskiej: 120

Informacje geograficzne Arabii Saudyjskiej: 121

Infrastruktura transportowa Arabii Saudyjskiej: 123

Historia Arabii Saudyjskiej: 123

Polityka i prawo Arabii Saudyjskiej: 128

Gospodarka Arabii Saudyjskiej: 129

Rolnictwo Arabii Saudyjskiej: 131

Przemysł Arabii Saudyjskiej: 131

Waluta Arabii Saudyjskiej: 132

Przepisy celne Arabii Saudyjskiej: 132

Relacje gospodarcze Arabii Saudyjskiej z UE: 133

Członkostwo Arabii Saudyjskiej w organizacjach międzynarodowych: 133

Rozdział Dwiąty.. 135

Republika Iraku.. 135

Podział administracyjny Iraku: 137

Warunki klimatyczne: 137

Infrastruktura transportowa Iraku: 138

Transport kolejowy Iraku: 138

Tabor Iraku: 139

Gospodarka Iraku: 142

Bogactwa naturalne Iraku: 142

Rolnictwo Iraku: 142

Przemysł Iraku: 143

Waluta Iraku: 143

Rozdział Dsiąty.. 145

Państwo Kuwejt.. 145

Ludność Kuwejtu: 147

Udział kraju w Populacji świata. 147

Globalna pozycja. 147

Podział administracyjny Kuwejtu: 148

Infrastruktura transportowa Kuwejtu: 148

Gospodarka Kuwejtu: 149

Rolnictwo Kuwejtu: 150

Przemysł Kuwejtu: 150

Waluta Kuwejtu: 151

Relacje gospodarcze Kuwejtu z UE:  151

Historia Kuwejtu: 152

Warunki klimatyczne: 154

Rozdział Jedenasty.. 155

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne W krajach arabskich.. 155

Pojęcie i definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 155

Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych B I Z: 157

Zagraniczne instytucje bezpośredniego inwestowania: 158

Bezpośredni inwestor zagraniczny: 159

Kapitał bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 159

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów-gospodarzy: 161

Możliwe pozytywne skutki BIZ. 161

Możliwe negatywne skutki BIZ: 163

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach krajów arabskich: 165

Kraje arabskie chętnie zachęcają do udziału zagranicznych inwestorów: 167

Trendy B I Z na poziomie globalnym i arabskim: 168

Inwestycje między arabskie: 177

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Syryjskiej Republice Arabskiej: 180

Wskaźnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) PKB:

Wartość zagranicznych bezpośrednich udziałów inwestycyjnych według działalności gospodarczej:

Liczba pracowników w projektach B I Z według płci: 181

Wartość eksportu i importu w projektach B I Z: 182

Wartość wydatków na nowe technologie w projektach B I Z: 182

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu: 182

Kontrole szariatu dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 184

Rozdział Dwónasty.. 189

Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów    189

1. Istota klimatu inwestycyjnego. 190

2.Czynniki klimatu inwestycyjnego. 195

2.1.Czynniki ekonomiczne. 197

2.2. Czynniki instytucjonalno – prawne i administracyjne. 203

System bodźców inwestycyjnych. 218

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych. 222

2.3. Czynniki polityczne. 225

3. Poziom ryzyka inwestycyjnego, 230

Podsumowanie. 235

Inwestycje spadły na świecie, i w Polsce w roku 2017. 237

Zmiana w grupie liderów.. 238

Szanse i zagrożenia. 244

التعليقات مغلقة.

آخر الأخبار