Europa może stracić 164 mld euro na luce VAT

 Bloomberg 11.09.2020 Aleksandra Ptak-Iglewska

Europa może stracić 164 mld euro na luce VAT

 Bloomberg 11.09.2020

 Aleksandra Ptak-Iglewska

Państwa UE straciły 140 mld euro dochodów z podatku VAT w 2018 r., a w roku pandemii straty mogą sięgnąć 164 mld euro.

Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. kraje UE straciły łącznie około 140 mld euro dochodów z powodu luki w podatku VAT, poinformowała dziś Bruksela.

Luka VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami a dochodami faktycznie pobranymi w państwach należących do Unii Europejskiej. Niestety to kolejny obszar, w którym wyniki finansowe pogorszy pandemia – Bruksela spodziewa się, że koronawirus może odwrócić pozytywną tendencję z ostatnich lat, gdy ta luka nieznacznie się zmniejszała. Jak szacuje Komisja, może to oznaczać stratę w wysokości 164 mld euro w 2020 r., spowodowaną negatywnymi skutkami pandemii na gospodarkę.

Luka się zmniejszała, ale też coraz wolniej, w 2018 r. skurczyła się o prawie 1 mld euro do 140,04 mld euro, co oznacza mniejszy spadek niż w 2017 r., kiedy luka była aż 2,9 mld euro mniejsza niż rok wcześniej.

Taki skok strat na podatku VAT, w połączeniu z prognozami na 2020 r., znowu przypomina o konieczności reformy unijnych przepisów podatkowych – by położyć kres oszustwom związanym z VAT i zacieśnić współpracę w UE w celu wspierania poboru podatku VAT przy jednoczesnej ochronie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem – twierdzi Komisja.

I ma w tym zakresie już pewne propozycje, które przedstawiła w lipcowym pakiecie dotyczącym sprawiedliwego i prostego opodatkowania.

– Dzisiejsze dane pokazują, że działania mające eliminować możliwości dokonywania oszustw związanych z VAT oraz uchylania się od płacenia tego podatku stopniowo przynoszą rezultaty, ale potrzebne są również znacznie większe wysiłki w tym zakresie – mówi Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, dodając, że koronawirus radykalnie zmienił perspektywy gospodarcze UE i prawdopodobnie przyniesie znaczne obniżenie dochodów z VAT. – Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, państwa UE po prostu nie mogą sobie pozwolić na takie straty – mówi komisarz, zapowiadając uproszczenie procedur i łatwiejszą współpracę transgraniczną.

GŁÓWNE WYNIKI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Najwyższą krajową lukę VAT odnotowano w Rumunii – w 2018 r., gdzie zniknęło 33,8 proc. dochodów z tytułu VAT, druga była Grecja – która nie doliczyła się 30,1 proc. spodziewanych dochodów i na Litwie (25,9 proc.). Najmniejsze luki wystąpiły w Szwecji (0,7 proc.), Chorwacji (3,5 proc.) i Finlandii (3,6 proc.).

Natomiast pod względem kwoty – największą luką mogą się pochwalić Włochy (35,4 mld euro), nadal w 2018 r. zaliczana do UE Wielka Brytania (23,5 mld euro) oraz… Niemcy (22 mld euro). Polska luka sięga „zaledwie” 4,45 mld euro, co odpowiada 9,9 proc. dochodów w VAT.

Zauważalne jest więc spore zróżnicowanie wśród wyników poszczególnych państw członkowskich – w 2018 r. połowa państw członkowskich (jeszcze 28) odnotowała lukę powyżej średniej sięgającej 9,2 proc., chociaż 21 państw odnotowało spadek wobec 2017 r. Jednym z największych spadków mogła się wtedy pochwalić Polska, gdzie luka skurczyła się o 4,3 proc., wyprzedzili nas pod względem tylko Węgry (–5,1 proc.) i Łotwa (–4,4 proc.), gdy największy wzrost luki odnotowano w Luksemburgu (+2,5 proc.), na Litwie (+0,8 proc.) i w Austrii (+0,5 proc.).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/200919853-Europa-moze-stracic-164-mld-euro-na-luce-VAT.html

التعليقات مغلقة.

آخر الأخبار