Kto w rządzie Donalda Tuska w 2023 roku? [Lista ministrów] Wszystkie nazwiska już znane

12 grudnia 2023, 13:30 [Data aktualizacji 13 grudnia 2023,

Kto w rządzie Donalda Tuska w 2023 roku? [Lista ministrów] Wszystkie nazwiska już znane

  Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

12 grudnia 2023, 13:30 [Data aktualizacji 13 grudnia 2023,

Harmonogram powołania nowego rządu 11-12-13

11 grudnia wieczorem Donald Tusk został wybrany przez większość sejmową na Prezesa Rady Ministrów. 12 grudnia 2023 r. Tusk wygłasza expose w Sejmie i przedstawia skład nowej Rady Ministrów. A do zaprzysiężenia całej nowej Rady Ministrów dojdzie najpewniej 13 grudnia 2023 roku. Już wiadomo kto wejdzie w skład nowego rządu Tuska.

Tusk premierem 11 grudnia

W poniedziałek 11 grudnia o godz. 10.00 już były premier Mateusz Morawiecki przedstawił Sejmowi expose i złożył wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania. Po tym expose premiera Morawieckiego przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów poselskich i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Następnie po tej debacie, o godzinie 15.00 odyło się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Przypomnijmy, że ustawowa liczba posłów to 460. A bezwzględna większość głosów, to taka większość, gdy liczba głosów „za” wotum zaufania jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał w tym głosowaniu wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 456 posłów. Za udzieleniem wotum zaufania opowiedziało się 190 posłów, przeciwko było 266 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 posłów.
W takim przypadku nastąpił tzw. drugi krok konstytucyjny (zob. art. 154 ust. 3 Konstytucji RP), w którym inicjatywa w sprawie wyboru Prezesa Rady Ministrów i należy do Sejmu.

Jeszcze tego samego dnia 11 grudnia przedstawiono wspólnego kandydata na nowego premiera rządu – Donalda Tuska – przez kluby Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy, które w sumie mają 248 posłów.

Art. 154 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: (2 pierwsze kroki powołania rządu):

 1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.
 2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
  3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Art. 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: (3 krok powołania rządu):

 1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
  2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

11 grudnia 2023 r. o godz. 20.00 odbyło się głosowanie nad wyborem premiera Tuska. Sejm wybrał w w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydaturę Tuska na premiera zgłosiła w poniedziałek po południu grupa posłów; w głosowaniu poparło ją 157 posłów KO, 33 posłów Polski 2050-TD, 32 posłów PSL-TD, 26 posłów Lewicy; przeciw było 181 posłów PiS, 17 posłów Konfederacji i trzech posłów Kukiz’15.

W dniu 7 grudnia 2023 r. Sejm zmienił swój regulamin, tak aby głosowanie w tzw. drugim kroku konstytucyjnym przebiegało przy użyciu urządzeń do liczenia głosów oraz poprzez podniesienie ręki. Wcześniej regulamin przewidywał wybór premiera za pomocą imiennych podpisanych kart wrzucanych do urn.

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 11 grudnia 2023 r. przyjął dymisję Rady Ministrów, złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w dniu 11 grudnia 2023 r. i powierzył jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

 Expose premiera Tuska i przedstawienie składu nowego rządu 12 grudnia 2023 r. 

Według harmonogramu prac Sejmu we wtorek, 12. grudnia, o godzinie 10.00 nowy Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Głosowanie nad nową Radą Ministrów odbędzie się o godz. 15.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto będzie ministrem w nowym rządzie Donalda Tuska?

Premier Donald Tusk w dniu 12 grudnia 2023 r. podczas wygłaszania swojego exposee przedstawił skład swojego rządu. W skład Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Tuska wchodzić będą:

 1. Władysław Kosiniak-Kamysz (prezes PSL) – jako pierwszy wicepremier i jednocześnie minister obrony narodowej,
 2. Krzysztof Gawkowski(wiceprzewodniczący Nowej Lewicy) – wicepremier, minister cyfryzacji,
 3. Radosław Sikorski(europoseł PO) – minister spraw zagranicznych,
 4. Andrzej Domański(poseł PO) – minister finansów,
 5. Adam Bodnar(były Rzecznik Praw Obywatelskich) – minister sprawiedliwości,
 6. Barbara Nowacka(posłanka KO) minister edukacji,
 7. Dariusz Wieczorek(poseł Nowej Lewicy) minister nauki i szkolnictwa wyższego,
 8. Czesław Siekierski(poseł PSL) minister rolnictwa,
 9. Adam Szłapka(przewodniczący Nowoczesnej) – minister ds. Unii Europejskiej,
 10. Marzena Czarneckaminister przemysłu (Ministerstwo Przemysłu ma mieć nową siedzibę w Katowicach).
 11. Marcin Kierwiński(poseł PO) minister spraw wewnętrznych i administracji,
 12. Tomasz Siemoniak(poseł PO) minister koordynator służb specjalnych,
 13. Bartłomiej Sienkiewicz(poseł PO) minister kultury i dziedzictwa narodowego,
 14. Borys Budka(poseł PO) minister aktywów państwowych,
 15. Sławomir Nitras(poseł PO) minister sportu i turystyki,
 16. Izabela Leszczyna(posłanka PO) minister zdrowia,
 17. Dariusz Klimczak(poseł PSL) minister infrastruktury,
 18. Krzysztof Hetman(poseł PSL) minister rozwoju i technologii,
 19. Paulina Hennig-Kloska(posłanka Polski 2050) minister klimatu i środowiska,
 20. Katarzyna Pełczyńska-Nałęczminister funduszy i polityki regionalnej,
 21. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk(posłanka Nowej Lewicy) minister rodziny i polityki społecznej.
 22. Marzena Okła-Drewnowicz (posłanka PO), jako minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej,
 23. Katarzyna Kotula (posłanka Nowej Lewicy), jako minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości,
 24. Agnieszka Buczyńska (posłanka Polski 2050), jako minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego,
 25. Jan Grabiec (poseł PO) jako minister-członek Rady Ministrów, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 26. Maciej Berek, jako sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu.

Zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska przez Prezydenta RP w dniu 13 grudnia 2023 r.

Prezydent Andrzej Duda powołał 13 grudnia 2023 r. rano w Pałacu Prezydenckim Donalda Tuska na premiera, a także wyżej wskazanych ministrów jego gabinetu. Następnie odbyło się zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska.

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/6407850,kto-w-rzadzie-donalda-tuska-w-2023-roku-wszystkie-nazwiska-juz-znane-harmonogram-powolania-nowego-rzadu-111213-grudnia.html

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

5 × أربعة =

آخر الأخبار