Najlepsze i najgorsze fundusze inwestycyjne 2019 roku

EWA BEDNARZ - 4 PAŹDZIERNIKA 2019

Najlepsze i najgorsze fundusze inwestycyjne 2019 roku

EWA BEDNARZ – 4 PAŹDZIERNIKA 2019

Kto postawił na fundusze inwestycyjne oparte o rynek akcji i metali szlachetnych, dziś liczy zyski.

Adobe Stock

Przeglądamy fundusze inwestycyjne i ich wyniki w różnych okresach czasu. Można zarobić, zwłaszcza na akcjach i metalach szlachetnych.

Kto postawił na fundusze inwestycyjne oparte o rynek akcji i metali szlachetnych, dziś liczy zyski. Kto postawił na najgorszy fundusz absolutnej stopy zwrotu dziś ma ponad 25 proc. mniej. Pełne zestawienie najlepszych i najgorszych funduszy z poszczególnych grup na końcu tekstu w tabeli.

W tym roku w 23 funduszach można było zarobić ponad 20 proc., na trzech ponad 30 proc. Największe zyski przyniosły fundusze akcyjne, ale nie do pobicia był PKO Akcji Rynku Złota, którego stopa zwrotu po trzech tygodniach września wynosiła ponad 40 proc., a w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 52 proc.

Najlepszy fundusz inwestuje głównie w akcje spółek, które zajmują się poszukiwaniem złóż metali szlachetnych, wydobywaniem ich, przetwarzaniem i handlem. PKO Akcji Rynku Złota w portfelu ma również kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji tych spółek oraz jednostki, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, które mają podobną politykę. Zgodnie ze statutem akcji powinno być w portfelu przynajmniej 50 proc., teraz jest ich prawie 95 proc.

Wśród najlepszych funduszy inwestycyjnych jest też drugi fundusz powiązany z żółtym kruszcem – Superfund Goldfuture, którego klienci powiększyli w tym roku zainwestowany kapitał o ponad 32 proc. Fundusz ma jednak zupełnie inną politykę inwestycyjną i inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Gold Sicav.

Najlepsze fundusze inwestycyjne – zyskowny gaz…

Nie tylko złoto przyniosło tak wysokie stopy zwrotu. Superfund Goldfuture niewiele, ale jednak wyprzedził Skarbiec Spółek Wzrostowych. Wprawdzie wrzesień nie jest dla niego najlepszy, ale i tak powierzone mu oszczędności przyniosły 33,6 proc. zysku. Fundusz inwestuje w najbardziej obiecujące spółki z różnych sektorów zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na warszawskiej GPW, choć w tym roku akcji z rodzimego parkietu ma zaledwie 3 proc. Prawie wszystkie aktywa są ulokowane w Stanach Zjednoczonych, głównie w akcjach firm IT.

Skarbiec Spółek Wzrostowych imponujące stopy zwrotu ma również w dłuższych terminach. W ciągu pięciu lat można było na nim zarobić 87 proc., a w ciągu ostatnich trzech 72 proc. Gorzej wygląda tylko ostatni rok, a przede wszystkim ostatnie miesiące, do czego przyczyniło się osłabienie koniunktury na świecie w sierpniu i we wrześniu. Zarządzający zapewniają jednak, że nie zamierzają w najbliższym czasie znacząco zmieniać alokacji sektorowej ani geograficznej.

Dobre efekty przyniosły w tym roku nie tylko inwestycje za oceanem, ale również na Europie. Investor Rosja wprawdzie ustępuje Skarbcowi Spółek Wzrostowych o niemal 5 pkt. proc., ale 27,7 proc. zysku jest wciąż świetnym wynikiem. Podobnie jak zyski wypracowywane w dłuższych terminach.

Investor Rosja lokuje powierzone mu oszczędności w tytuły uczestnictwa funduszu DWS Russia inwestującego w rosyjskie akcje, obligacje i certyfikaty z prawem do dywidendy. Największą pozycją w portfelu są spółki z sektora energetycznego, w których ulokowane jest 39,5 proc. aktywów. Dominują: Gazprom, największy wydobywca gazu ziemnego, którego akcje od początku maja podrożały o 46 proc., i drugi pod względem wydobycia gazu Novatek, którego akcje rosną od początku kwietnia.

…technologie i handel

Podobne wyniki do Investora Rosja notuje Caspar Akcji Europejskich – najlepszy fundusz w grupie funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych. W ciągu ostatnich trzech lat można było na nim zarobić 58 proc. pomimo korekty jesienią ubiegłego roku. Fundusz stawia przede wszystkim na spółki IT, w których ulokował połowę aktywów, oraz przemysł i elektronikę. Geograficznie w portfelu dominują Niemcy, a największą spółką jest Nokia. Na spółki IT stawia także będący w czołówce Investor Nowych Technologii. Spółki z sektora usług informatycznych i nowych technologii stanowią ponad 83 proc. portfela.

Esaliens Okazji Rynkowych jest natomiast najlepszym funduszem z grupy funduszy akcji amerykańskich. W jego portfelu największe trzy pozycje to: spółka z sektora finansowego OneMain Holdings, która w tym roku podrożała o prawie 70 proc., oraz handlujące w sieci – Amazon, zyskujący prawie 19 proc., i najszybciej rozwijająca się amerykańska firma meblarska Restoration Hardware.

Drugie miejsce zajmuje PKO Akcji Rynku Europejskiego – fundusz indeksowy, którego celem jest wypracowanie stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 EUR. Nie odzwierciedla jednak portfela wskaźnika. Inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy ETF, dzięki którym udaje mu się osiągać lepsze wyniki niż benchmark. Największymi pozycjami w portfelu są indeksy DBX Euro Stoxx50 1C, Lyxor Euro Stoxx50 50 DR UCITS E oraz iShares Euro Stoxx50 UCITS ET i iShares Euro Stoxx50. To prawie 80 proc. aktywów.

Fundusze inwestycyjne – nie tylko akcje

Funduszom akcyjnym dorównuje Caspar Globalny, który należy do funduszy zagranicznych mieszanych aktywnej alokacji, inwestujący w tytuły uczestnictwa innych funduszy – również ETF-ów. Podobnie jak Caspar Akcji Europejskich stawia na spółki IT oraz przemysł i elektronikę, ale ponad 20 proc. aktywów inwestuje w papiery dłużne. Większość portfela jest ulokowana na rynku amerykańskim, choć największymi pozycjami w portfelu są dwie polskie obligacje skarbowe: WZ1122 i WZ0121. Największą pozycją akcyjną jest natomiast spółka komputerowa NVIDIA – jeden z największych na świecie producentów procesorów graficznych i kart graficznych dla komputerów osobistych.

Quercus Global Growth zajmuje drugie miejsce w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych po Skarbcu Spółek Wzrostowych, ale wśród najlepszych w tym roku jest na dziewiątej pozycji. Inwestuje przede wszystkim w duże spółki. Na koniec sierpnia stanowiły one 78,83 proc. portfela, o 6,59 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, co oznacza, że zarządzający wykorzystał sierpniowe zniżki na giełdach.

Dziesiątkę najlepszych funduszy zamyka AXA Selective Equity należący do tej samej grupy, w której prym wiodą Skarbiec i Quercus.

Nieuniknione straty

Imponujące zyski funduszy inwestycyjnych nie oznaczają, że wszyscy są w tym roku wygrani. Nie brakuje funduszy inwestycyjnych, które są na bardzo dużym minusie. Największe straty – 26,6 proc. – przyniosły certyfikaty funduszu zamkniętego Lartiq Polskie Perły FIZ, który teoretycznie należy do funduszy absolutnej stopy zwrotu, które powinny sobie radzić przy różnych warunkach rynkowych. W tym przypadku strategia jednak zawodzi. Kolejne fundusze inwestycyjne, które naraziły swoich klientów na duże straty, tracą prawie o połowę mniej. Na ponad 14-procentowym minusie są: inwestujący w tytuły uczestnictwa funduszy JPMorgana Investment Funds i Fidelity Funds Novo Globalnego Dochodu.

Tagi: TFI  © Licencja na publikację   ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

https://pieniadze.rp.pl/inwestycje/21385-najlepsze-fundusze-inwestycyjne-2019-ranking

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

4 × 2 =

آخر الأخبار