Gospodarki krajów arabskich w XXI wieku

Prof. Dr Moustafa El-Abdallah Al Kafry

Gospodarki krajów arabskich w XXI wieku

اقتصاديات الدول العربية في القرن الواحد والعشرين

باللغة البولونية

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

Gospodarki krajów arabskich w XXI wieku

Contents

Kraje Arabskie.. 12

Gospodarka, cechy, podział polityczny 12

Wprowadzenie: 12

  1. Kraje Arabskie – środowisko przyrodnicze. 12
  2. Kraje arabskie – podział polityczny i zróżnicowanie religijne. 14
  3. Kraje Arabskie – ropa naftowa, kierunki rozwoju gospodarczego. 16

Rozdział pierwszy.. 20

Rozwój gospodarczy w krajach arabskich 2013-2016. 20

1 – Główne cechy krajów arabskich: 20

2 – Rozwój Produkt krajowy: 28

Rozdział drugi. 31

Liga Państw Arabskich, LPA, 31

1 – Warunki powołania Ligi Państw Arabskich: 33

2 – Cele Ligi Państw Arabskich: 35

3 – Członkowie Ligi Państw Arabskich: 36

4 – Organy Ligi Państw Arabskich: 38

Rada Ligi Państw Arabskich: 39

Rada Gospodarcza: (istniejąca od 1959 roku). 39

Rada Wspólnej Obrony: 39

Sekretariat Generalny: 40

5 – Działalność Ligi Państw Arabskich: 41

Rozdział trzeci. 59

Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową Organization of Arab Petroleum Exporting Countries. 59

Historia organizacji OAPEC.. 61

Struktura organizacji OAPEC: 61

I – RADA Ministrów.. 61

II – BIURO WYKONAWCZE.. 63

III – SEKRETARIAT OGÓLNY.. 63

IV – RADA SĄDOWA.. 64

Kraje członkowskie organizacji OAPEC: 65

Wpływ OPEC na cenę ropy naftowej: 67

Rozdział czwarty.. 72

Arabska Republika Egiptu.. 72

Informacje geograficzne Egiptu: 73

Ludność Egiptu: 74

Język urzędowy Egiptu: 75

Warunki klimatyczne Egiptu: 75

Infrastruktura transportowa Egiptu: 76

Gospodarka Egiptu: 76

Rolnictwo Egiptu: 79

Przemysł Egiptu: 81

Turystyka Egiptu: 82

Waluta Egiptu: 84

Relacje gospodarcze Egiptu z UE: 84

Rozdział piąty.. 87

Zjednoczone Emiraty Arabskie.. 87

Podział administracyjny Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 89

Ludność Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 90

Infrastruktura transportowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 90

Gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 91

Przemysł Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 93

Rolnictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 93

Transport i łączność Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 94

Turystyka Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 95

Handel zagraniczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 95

Waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 95

Relacje gospodarcze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z UE: 96

Rozdział szósty.. 97

Syryjska Republika Arabska.. 97

Ludność Syrii: 98

Informacje geograficzne Syrii: 98

Podział administracyjny Syrii: 99

Warunki klimatyczne Syrii: 100

Infrastruktura transportowa Syrii: 100

Gospodarka Syrii: 101

Rolnictwo Syrii: 102

Przemysł Syrii: 102

Waluta Syrii: 103

Relacje gospodarcze Syrii z UE: 105

Rozdział siódmy.. 107

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna.. 107

Informacje geograficzne Algierii: 108

Warunki klimatyczne Algierii: 109

Infrastruktura transportowa Algierii: 109

Ludność Algierii: 110

Gospodarka Algierii : 111

Rolnictwo Algierii: 113

Przemysł Algierii: 113

Waluta Algierii: 113

Ustrój polityczny Algierii: 114

Relacje gospodarcze Algierii z UE: 116

Rozdział Osmy.. 117

Królestwo Arabii Saudyjskiej. 117

Ludność Arabii Saudyjskiej: 118

Podział administracyjny Arabii Saudyjskiej: 120

Informacje geograficzne Arabii Saudyjskiej: 121

Infrastruktura transportowa Arabii Saudyjskiej: 123

Historia Arabii Saudyjskiej: 123

Polityka i prawo Arabii Saudyjskiej: 128

Gospodarka Arabii Saudyjskiej: 129

Rolnictwo Arabii Saudyjskiej: 131

Przemysł Arabii Saudyjskiej: 131

Waluta Arabii Saudyjskiej: 132

Przepisy celne Arabii Saudyjskiej: 132

Relacje gospodarcze Arabii Saudyjskiej z UE: 133

Członkostwo Arabii Saudyjskiej w organizacjach międzynarodowych: 133

Rozdział Dwiąty.. 135

Republika Iraku.. 135

Podział administracyjny Iraku: 137

Warunki klimatyczne: 137

Infrastruktura transportowa Iraku: 138

Transport kolejowy Iraku: 138

Tabor Iraku: 139

Gospodarka Iraku: 142

Bogactwa naturalne Iraku: 142

Rolnictwo Iraku: 142

Przemysł Iraku: 143

Waluta Iraku: 143

Rozdział Dsiąty.. 145

Państwo Kuwejt.. 145

Ludność Kuwejtu: 147

Rocznie%.. 147

Rocznie. 147

Udział kraju w Populacji świata. 147

Kuwejt 147

Globalna pozycja. 147

Podział administracyjny Kuwejtu: 148

Infrastruktura transportowa Kuwejtu: 148

Gospodarka Kuwejtu: 149

Rolnictwo Kuwejtu: 150

Przemysł Kuwejtu: 150

Waluta Kuwejtu: 151

Relacje gospodarcze Kuwejtu z UE:  151

Historia Kuwejtu: 152

Warunki klimatyczne: 154

Rozdział Jedenasty.. 155

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.. 155

W krajach arabskich.. 155

Pojęcie i definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 155

Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych B I Z: 157

Zagraniczne instytucje bezpośredniego inwestowania: 158

Bezpośredni inwestor zagraniczny: 159

Kapitał bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 159

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów-gospodarzy: 161

Możliwe pozytywne skutki BIZ. 161

Możliwe negatywne skutki BIZ: 163

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach krajów arabskich: 165

Kraje arabskie chętnie zachęcają do udziału zagranicznych inwestorów: 167

Trendy B I Z na poziomie globalnym i arabskim: 168

Inwestycje między arabskie: 177

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Syryjskiej Republice Arabskiej: 180

Wskaźnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) PKB: Error! Bookmark not defined.

Wartość zagranicznych bezpośrednich udziałów inwestycyjnych według działalności gospodarczej: Error! Bookmark not defined.

Liczba pracowników w projektach B I Z według płci: 181

Wartość eksportu i importu w projektach B I Z: 182

Wartość wydatków na nowe technologie w projektach B I Z: 182

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu: 182

Kontrole szariatu dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 184

Rozdział Dwónasty.. 189

Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów    189

  1. Istota klimatu inwestycyjnego. 190

2.Czynniki klimatu inwestycyjnego. 195

2.1.Czynniki ekonomiczne. 197

2.2. Czynniki instytucjonalno – prawne i administracyjne. 203

System bodźców inwestycyjnych. 218

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych. 222

2.3. Czynniki polityczne. 225

  1. Poziom ryzyka inwestycyjnego, 230

Podsumowanie. 235

Rozdział Trznasty ………………………    237

Inwestycje spadły – i na świecie, i w Polsce w roku 2017. 237

Zmiana w grupie liderów.. 238

Szanse i zagrożenia. 244

Liga Państw Arabskich

جامعة الدول العربية (Dżami’at ad-Duwal al-Arabijja)

Panarabizm – od tej doktryny politycznej należy wyjść, aby zrozumieć ruch jednoczenia się państw arabskich. Jej początki wiążą się z rozwojem arabskiego nacjonalizmu w XIX wieku. Dzięki panarabizmowi w 1945 roku powstała Liga Państw Arabskich. [1]

Liga Państw Arabskich (LPA(, ang. League of Arab States,  Arab League – organizacja międzynarodowa utworzona 22 marca 1945 w Kairze na mocy Paktu ustanawiającego Ligę Państw Arabskich przez państwa powiązane wspólnotą języka, historii, kultury i religii. [2]

Założycielami Ligi było 6 państw: Egipt, IrakSyriaTransjordania (od 1949 Jordania), Liban i Arabia Saudyjska. 5 maja 1945 do Ligi przystąpił Jemen. Powstanie Ligi było poprzedzone podpisaniem 7 października 1944 Protokołu Aleksandryjskiego na konferencji przygotowawczej w Aleksandrii (25 września – 5 października 1944), której przewodniczył premier Egiptu. Obecnie jej członkami są 22 państwa oraz Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Siedzibą LPA jest Kair (w latach 1979–1990 był nią Tunis). [3]

[1]  – Katarzyna Kubat piątek, 19 lutego 2010 00: 47 | Autor:

http: //stosunki-miedzynarodowe.pl/organizacje-miedzynarodowe/854-liga-panstw-arabskich

[2]  – zawieszony w latach 1979–1989

[3] – Moustafa El-Abdallah Al Kafry, Ekonomia państw arabskich i wspólna arabska akcja gospodarcza, publikacje na uniwersytecie w Damaszku, Wydział Ekonomiczny 2008 – 2009, str 172.

التعليقات مغلقة.

آخر الأخبار